Różności

Podwójne opodatkowanie dochodów z zagranicznych – co wato wiedzieć

Polscy podatnicy, którzy są rezydentami podatkowymi, a zarazem osiągają dochody poza granicami kraju, są zobowiązani rozliczyć się z podatku w Polsce. Podczas takiego rozliczenia, każdorazowo należy odnosić się do postanowień odpowiedniej umowy, która dotyczy unikania podwójnego opodatkowania. Jak wygląda zwrot podatku z zagranicy oraz co warto wiedzieć o podwójnym opodatkowaniu dochodów zagranicznych?

Rozliczenie podatku od dochodów z zagranicy – jak powinno wyglądać?

Polscy rezydenci podatkowi, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, powinni rozliczyć w Polsce podatek od dochodów – również tych uzyskanych również poza granicami państwa. Przy rozliczeniu podatku podatnicy powinni sięgnąć do odpowiedniej umowy dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania. Takie umowy przewidują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania, które mają znaczący wpływ na zwrot podatku z zagranicy, a mianowicie:

  • Metoda wyłączenia z progresją;
  • Metoda proporcjonalnego odliczenia.

Zwrot podatku z zagranicy – co warto wiedzieć?

Art. 27 ust. 8 ustawy PIT określa, iż jeśli podatnik, którego wskazuje art. 3 ust. 1, poza dochodami podlegającymi opodatkowaniu, zgodnie z ust 1., otrzymywał także dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium RP, bądź ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium RP, może ubiegać się o zwolnienie od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź innych umów międzynarodowych. Co ważne, podatek należy określić następujący sposób:

  • Do dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy dodać dochody zwolnione od tego podatku oraz od sumy tych dochodów oblicza się podatek wg skali określonej w ust. 1;
  • Określa się stopę procentową tego podatku do obliczonej w ten sposób sumy dochodów;
  • Ustaloną zgodnie z pkt. 2 stopę procentową wykorzystuje się do dochodu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wyżej przedstawiony opis cechuje umowę wyłączenia z progresją. Natomiast metoda proporcjonalnego odliczenia, którą określa art. 28 ust. 9 ustawy PIT głosi, iż jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust 1, osiąga także dochody z tytułu działalności wykonywanej poza obszarami RP lub ze źródeł przychodów poza granicami państwa, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie określa zastosowania metody określonej w ust. 8 lub z państwem, w którym dochody są osiągane, RP nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przychody te łączone są z dochodami ze źródeł przychodów uzyskanych na terytorium rzeczpospolitej Polskiej.