Różności

Psychologia sportu – jak wielką rolę odgrywa w sukcesie sportowca?

Bycie sportowcem wymaga nie tylko posiadania dużej wytrzymałości fizycznej ale również i psychicznej. Poczucie ciągłej rywalizacji oraz chęć osiągania wyników może negatywnie wpłynąć na samopoczucie takiego sportowca. Dlatego tak istotną dziedziną nauki jest psychologia sportu, która może pomóc sportowcom w radzeniu sobie z presją.

 

Psychologia sportu, czy każdy sportowiec ją stosuje?

Ogromnym wsparciem sportowców są ich trenerzy, którzy dzięki doświadczeniu i umiejętnościom, potrafią zmobilizować potencjalnych mistrzów do poprawiania swoich wyników. Bardzo często zdarza się, że trenerzy znają podstawy psychologia sportu i dzięki temu potrafią lepiej komunikować się ze swoimi podopiecznymi. Jednak mając do czynienia z zawodowcami, najczęściej posiadają oni w swoich zespołach wykwalifikowanego psychologa, który na bieżąco czuwa nad stanem psychicznym sportowców i w razie potrzeby konsultuje z nimi swoje obserwacje lub przekazuje je trenerowi. Psychologia sportu ma ważne zadanie nie tylko w czasie przed konkretnymi rozgrywkami, ale również podczas codziennych treningów. Dzięki psychologii, trenerzy wiedzą jak skutecznie mobilizować zawodników do poprawiania swoich wyników i jak pracować w zespole. Sami sportowcy, również znają podstawy psychologii sportu, zwłaszcza w dziedzinach, gdzie dochodzi do bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem.

Czy psychologia sportu ma wpływ na wyniki sportowców?

Znając podstawy psychologii i stosując je, sportowiec może znacznie poprawić swoje wyniki. Jest to związane z usuwanie barier, które ograniczają możliwości sportowca, takie, jak strach lub zakładanie z góry, że „więcej nie dam rady”. Dzięki psychologii da się zakomunikować sportowcowi, że jest w stanie osiągnąć więcej. Bardzo ważną rolę, jaką pełni psychologia, jest również nauka radzenia sobie z przegraną i nie poddawanie się chwilowym spadkom formy lub skutkom kontuzji. Psycholog pomaga sportowcom w takich chwilach radzić sobie z obniżonym nastrojem i pomaga wrócić do pełnej formy fizycznej i psychicznej. Dlatego, należy stwierdzić, że psychologia sportu ma ogromny wpływ na wyniki i funkcjonowanie sportowców.