Bez kategorii

Ubezpieczenie turystyczne

Pomimo wzrostu świadomości polaków dotyczącej potrzeb ubezpieczeniowych i korzyści z nich wynikających nadal wiele osób nie wykupuje polisy turystycznej na wyjazd (zwłaszcza dotyczy to osób samodzielnie planujących wyjazdy i nie korzystając ze zorganizowanych wycieczek) lub posiada polisę z niewystarczającym zakresem ubezpieczenia.

W krajach Unii Europejskiej,  mamy prawo do publicznej opieki zdrowotnej. Przysługują nam takie same świadczenia jak obywatelom kraju, w którym się znajdujemy. Należy pamiętać aby przed wyjazdem należy wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ).  Wydawana jest ona bezpłatnie,  na podstawie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie w Polsce. Kartę wydają oddziały wojewódzkie lub delegatury NFZ.

Pamiętajmy że nie pokryje ona jednak wszystkich świadczeń i zdarzeń które mogoą nas spotkać.  Wszystko zależy od obowiązujących w danym kraju przepisów.  Niektóre opłaty mogą być bardzo wysokie. Przykładowe zestawienie kosztów pomocy lekarskiej znajdziecie w poniższej tabelce:

kraj 1 dzień w szpitalu wizyta u lekarza
Hiszpania 40-60 EUR 180 EUR
Francja 30-70 EUR 600 – 1500 EUR
Egipt 20-40 USD 100-300 USD
Włochy 36 EUR Bd
Tunezja 30-40 TND 30-200 TND
Turcja 30 USD 50 USD
Szwajcaria 100 CHF 800 CHF

W tym momencie z pomocą przychodzi nam polisa ubezpieczenia turystycznego. Jaki zakres ochrony możemy otrzymać wykupując ubezpieczenie turystyczne? O tym poniżej.

Podstawowym ubezpieczeniem które jest podstawą ubezpieczeń turystycznych jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Bardzo często w ramach tego ryzyka dołączane jest ubezpieczenie assistance, bardzo pomocne w sytuacji gdy potrzebujemy otrzymać szybko zorganizowaną pomoc.

Wybierając ofertę, trzeba sprawdzić, co wchodzi w zakres ochrony oraz jak wysokie są sumy ubezpieczenia. W ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) znajdziemy informację, czy firma przewiduje maksymalny limit zwrotu wydatków za ewentualny pobyt w szpitalu czy transport do kraju, czy też finansuje leczenie aż do całkowitego powrotu do zdrowia.

Zakres ochrony w większości przypadków obejmuje ona zwrot (lub pokrycie) kosztów leczenia poniesionych w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku (często sprzedawane jest jako składnik pakietu jednak należy zapłacić za nie osobną składkę) oraz transportu medycznego do Polski, a także odszkodowanie za trwałe skutki takiego wypadku.

Zapewnione najczęściej będziemy mieli pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa (należy o tym pamiętać zwłaszcza jeżeli jedziemy na narty, gdyż w wielu krajach koszt ewentualnej akcji poszukiwawczej związanej z wypadkiem w górach, musi pokryć poszkodowany i jest on często b. wysoki).

Pamiętajmy że nie zawsze pokrycie kosztów leczenia nastąpi bezpośrednio przez ubezpieczyciela i nie będziemy musieli sami wykładać pieniędzy. W części przypadków należy zapłacić za pomoc a potem domagać się ich zwrotu zwłaszcza  za świadczenia zdrowotne o stosunkowo niewielkiej wartości (np. do 100 euro).

W OWU jest również podane, w jakich sytuacjach polisa nie działa. Praktycznie zawsze wyłączone są z ubezpieczenia sporty ekstremalne, uprawiane wyczynowo, leczenie chorób przewlekłych, opieka medyczna nad kobietami w zaawansowanej ciąży. Niektóre z nich możemy wykupić opłacając dodatkową (często wysoką) składkę.